کالابین

کالابین، موتور جستجو کالا خدمات، اولین بازارگردی مجازی

خیابان چمران

بورس لوازم و ادوات پزشکی
36 فروشگاه
4 طبقه
دکتر علی سعادت طرقی
1 % تخفیف

دکتر علی سعادت طرقی

طبقه دکتر ها / متفرقه
کالای طب الماس
1 % تخفیف

کالای طب الماس

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
پزشکی سعادت
1 % تخفیف

پزشکی سعادت

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
کالای طب سلامت نوین
1 % تخفیف

کالای طب سلامت نوین

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
کالای طبی راد
1 % تخفیف

کالای طبی راد

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
تجهیزات پزشکی اهورا
1 % تخفیف

تجهیزات پزشکی اهورا

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
کالای طب ایران جراح
1 % تخفیف

کالای طب ایران جراح

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
کالای طب ملت
1 % تخفیف

کالای طب ملت

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
نیکا طب
1 % تخفیف

نیکا طب

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
روپوش خضرا
1 % تخفیف

روپوش خضرا

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
هوتن طب
1 % تخفیف

هوتن طب

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
عینک بینا
1 % تخفیف

عینک بینا

طبقه دکتر ها / متفرقه
طب خورشید
1 % تخفیف

طب خورشید

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
جهان گستر شرق
1 % تخفیف

جهان گستر شرق

طبقه لوازم آزمایشگاهی / متفرقه
کالای طبی و ورزشی وحید
1 % تخفیف

کالای طبی و ورزشی وحید

طبقه دکتر ها / متفرقه
گوهر طب
1 % تخفیف

گوهر طب

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
دکتر محمد رضایی
1 % تخفیف

دکتر محمد رضایی

طبقه دکتر ها / متفرقه
دکتر محمد رضا شهریاری
1 % تخفیف

دکتر محمد رضا شهریاری

طبقه دکتر ها / متفرقه
دکتر علی اصغر حسینی
1 % تخفیف

دکتر علی اصغر حسینی

طبقه دکتر ها / متفرقه
ورزش و زندگی
1 % تخفیف

ورزش و زندگی

طبقه دکتر ها / متفرقه
ایران تنفس
1 % تخفیف

ایران تنفس

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه
تجهیزات پزشکی امیر
1 % تخفیف

تجهیزات پزشکی امیر

طبقه تجهیزات پزشکی / طبی / متفرقه