کالابین

کالابین، موتور جستجو کالا خدمات، اولین بازارگردی مجازی

مجتمع تجاری تک

بورس لوازم کامپیوتری و دیجیتال
73 فروشگاه
6 طبقه
کامپوتر امیران سافت
1 % تخفیف

کامپوتر امیران سافت

طبقه طبقه سوم / کالای دیجیتال
فروشگاه سایت
1 % تخفیف

فروشگاه سایت

طبقه طبقه منفی یک / کالای دیجیتال
فروشگاه توسعه نیک رایان
1 % تخفیف

فروشگاه توسعه نیک رایان

طبقه طبقه منفی یک / کالای دیجیتال
فروشگاه دکتر لپ تاپ
1 % تخفیف

فروشگاه دکتر لپ تاپ

طبقه طبقه اول / کالای دیجیتال
فروشگاه مرکز حافظه کادوس
1 % تخفیف

فروشگاه مرکز حافظه کادوس

طبقه طبقه دوم / کالای دیجیتال
فروشگاه اکباتان
1 % تخفیف

فروشگاه اکباتان

طبقه طبقه منفی یک / کالای دیجیتال
فروشگاه مینی کامپ
1 % تخفیف

فروشگاه مینی کامپ

طبقه همکف / متفرقه
فروشگاه تک پرداز
1 % تخفیف

فروشگاه تک پرداز

طبقه همکف / متفرقه
فرانوت بوک
1 % تخفیف

فرانوت بوک

طبقه همکف / متفرقه
فروشگاه ویستا کامپیوتر
1 % تخفیف

فروشگاه ویستا کامپیوتر

طبقه طبقه اول / متفرقه
فروشگاه یکتا همراهان
1 % تخفیف

فروشگاه یکتا همراهان

طبقه طبقه اول / متفرقه
فروشگاه دلفین OC
1 % تخفیف

فروشگاه دلفین OC

طبقه طبقه اول / متفرقه
فروشگاه رایابیت
1 % تخفیف

فروشگاه رایابیت

طبقه طبقه اول / متفرقه
آشیل رایان
1 % تخفیف

آشیل رایان

طبقه طبقه اول / متفرقه
ویدئو پرژکتور
1 % تخفیف

ویدئو پرژکتور

طبقه طبقه اول / متفرقه
مرکز تعمیرات تخصصی سیستو
1 % تخفیف

مرکز تعمیرات تخصصی سیستو

طبقه طبقه منفی یک / متفرقه
فروشگاه توس آراکس
1 % تخفیف

فروشگاه توس آراکس

طبقه طبقه منفی یک / متفرقه
فروشگاه مشهد کالا
1 % تخفیف

فروشگاه مشهد کالا

طبقه همکف / متفرقه
شرکت مهندسی کامپیوتر آییژ
1 % تخفیف

شرکت مهندسی کامپیوتر آییژ

طبقه طبقه منفی یک / متفرقه
شرکت شهر قطعه
1 % تخفیف

شرکت شهر قطعه

طبقه طبقه منفی یک / متفرقه
شرکت یولتی مکس
1 % تخفیف

شرکت یولتی مکس

طبقه طبقه منفی یک / متفرقه
دفتر فنی مهندسی مجاور
1 % تخفیف

دفتر فنی مهندسی مجاور

طبقه طبقه سوم / متفرقه
فروشگاه لیون کامپیوتر
1 % تخفیف

فروشگاه لیون کامپیوتر

طبقه طبقه سوم / متفرقه