کالابین

کالابین، موتور جستجو کالا خدمات، اولین بازارگردی مجازی

مجتمع تجاری اکَسون

12 فروشگاه
2 طبقه
پوشاک یسنا
1 % تخفیف

پوشاک یسنا

طبقه طبقه همکف / متفرقه
فروشگاه جاوید
1 % تخفیف

فروشگاه جاوید

طبقه طبقه همکف / متفرقه
فروشگاه ریحانه
1 % تخفیف

فروشگاه ریحانه

طبقه طبقه همکف / متفرقه
بوتیک چترا
1 % تخفیف

بوتیک چترا

طبقه طبقه همکف / متفرقه
لوستر پارسیک
1 % تخفیف

لوستر پارسیک

طبقه طبقه همکف / متفرقه
پوشاک کلاسیک
1 % تخفیف

پوشاک کلاسیک

طبقه طبقه همکف / متفرقه
بوتیک پاسارگاد
1 % تخفیف

بوتیک پاسارگاد

طبقه طبقه همکف / متفرقه
پوشاک جوادالائمه
1 % تخفیف

پوشاک جوادالائمه

طبقه طبقه همکف / متفرقه
پوشاک امیر
1 % تخفیف

پوشاک امیر

طبقه طبقه همکف / متفرقه
بوتیک آدریانا
1 % تخفیف

بوتیک آدریانا

طبقه طبقه همکف / متفرقه
فروشگاه محمدی
1 % تخفیف

فروشگاه محمدی

طبقه طبقه همکف / متفرقه
بوتیک تیلسان
1 % تخفیف

بوتیک تیلسان

طبقه طبقه همکف / متفرقه